Przykłady wykonywanych zabiegów

Poniżej przedstawiamy przykłady niektórych zabiegów (wykonanych głównie u Pacjentów z okolic i miejscowości: Lubin, Legnica, Głogów), pokazujących aktualne możliwości w stomatologii.

Wszystkie prezentowane zdjęcia z poniższych przykładów są wykonane w naszej przychodni bez dodatkowej obróbki graficznej, poza dostosowaniem do rozmiarów prezentowania na stronie www.dentiko.pl. Różnice w wyglądzie mogą być spowodowane różnymi warunkami świetlnymi, w których zdjęcia były robione.

Zdjęcia stanowią naszą własność i bez zgody autora nie mogą być publikowane.

Przykład 1WYBIELANIE

Czasami zabieg wybielania przynosi spektakularne efekty. Przykład na zdjęciach dotyczy Pacjentki z zastosowaniem metody nakładkowej. Zwraca uwagę fakt, iż mimo nieuporządkowanej sytuacji pod względem ortodontycznym, zęby prezentują się dużo efektowniej po wybielaniu.

Nie wszyscy jednak musimy poddawać się zabiegowi wybielania. Zwłaszcza osoby z nadwrażliwością zębów, z zębami martwymi bądź mocno powypełnianymi w odcinku przednim, muszą się zastanowić na efektem zabiegu.
opis usługi wybielania

wybielanie
Przykład 1 - Uzębienie przed wybielaniem
wybielanie
Przykład 1 - Uzębienie po wybielaniu
Przykład 2LECZENIE ZACHOWAWCZE + LECZENIE PROTETYCZNE

Dla upiększenia uśmiechu naszych Pacjentów, nie zawsze konieczne są skomplikowane i drogie zabiegi. W prezentowanym przypadku wystarczyło: usunięcie kamienia z profesjonalnym czyszczeniem zębów, wymiana niekosmetycznych wypełnień oraz wykonanie korony na ząb 12 (dwójka prawa górna pacjenta) z wcześniejszym przekierowaniem osi korony zęba za pomocą wkładu koronowo-korzeniowego. Dzięki stosunkowo prostym zabiegom uzyskano satysfakcjonujący efekt.
opis profilaktyki, opis leczenia protetycznego, opis leczenia zachowawczego

leczenie zachowawcze leczenie protetyczne
Przykład 2 - Uzębienie przed leczeniem
leczenie zachowawcze leczenie protetyczne
Przykład 2 - Uzębienie po leczeniu
Przykład 3LECZENIE WIELOETAPOWE

Czasem potrzebne jest kompleksowe leczenie... W tym przypadku pierwszym etapem było przystosowanie mięśni pacjenta do podwyższonego zwarcia zębów, tak aby po wykonaniu pracy protetycznej nie doszło do jej uszkodzenia. Do tego celu posłużyła nam szyna NTI. Następnie zostały przeleczone endodontycznie(kanałowo) zęby z dużą utratą tkanek twardych, a potem nastąpiła ich odbudowa za pomocą wkładów koronowo-korzeniowych.Kolejny krok- to wykonanie rozległej pracy protetycznej w szczęce (mosty metaloceramiczne) oraz poprawa kształtu i estetyki zębów dolnych wykonana za pomocą wypełnień z żywicy. Aktualnie jesteśmy na etapie leczenia implantologicznego w żuchwie, w celu odtworzenia braków zębowych w odcinku bocznym.
opis profilaktyki, opis leczenia protetycznego, opis leczenia zachowawczego

leczenie wieloetapowe
Przykład 3 - Uzębienie przed leczeniem
leczenie wieloetapowe
Przykład 3 - Uzębienie po leczeniu
Przykład 4LECZENIE IMPLANTOLOGICZNE Z WYKONANIEM PRACY
PROTETYCZNEJ STAŁEJ

Pacjentka lecząca się w innym gabinecie zgłosiła się z brakiem uzębienia w odcinku bocznym żuchwy. Wykonano zabieg wszczepienia 3 implantów. W odcinku bocznym, staramy się nie zaniżać ilości wszczepianych implantów z uwagi na duże siły powstające na zębach trzonowych podczas żucia. W tym przypadku zachodziła również obawa utraty zębów trzonowych po stronie przeciwnej (duże zniszczenie koron zębów i przedłużające się nieefektywne leczenie endodontyczne). Po 3 miesięcznym okresie wgajania implantów, wykonano pracę protetyczną- most cementowany na łącznikach przykręconych do implantów 35,36,37 oraz zacementowano koronę na zębie własnym 34.
opis leczenia protetycznego, opis leczenia implantoprotetycznego

leczenie implantologiczne z wykonaniem pracy protetycznej stałej
Przykład 4 - Uzębienie przed leczeniem
leczenie implantologiczne z wykonaniem pracy protetycznej stałej
Przykład 4 - Uzębienie po leczeniu (RTG)
Przykład 5LECZENIE IMPLANTOLOGICZNE - PROTEZA
STABILIZOWANA NA LOKATORACH

Wielu pacjentów z protezami całkowitymi, którzy dawno utracili zęby własne, lub też utracili je ze względu na choroby przyzębia niszczące kość wyrostka zębodołowego, borykają się z problemem niestabilności protez.Uniemożliwia im to spożywanie pokarmów, a w szczególności pokarmów twardszych. Komfort życia zdecydowanie się obniża, gdyż taki pacjent musi ciągle myśleć o utrzymaniu protezy. Jednym z możliwych rozwiązań tego problemu jest wszczepienie implantów, do których można dokręcić elementy zaczepowe, stabilizujące protezę-lokatory. W prezentowanym przypadku implantowano 4 wszczepy w żuchwie ( choć czasem wystarczającą ilością są 2) oraz po okresie wgajania dokręcono do nich lokatory. W protezie Pacjenta wklejono matryce, które doskonale pasują do lokatorów i powodują, że proteza podczas mówienia czy jedzenia oraz wykonywania ruchów mimicznych, śpiewania etc. nie przemieszcza się. Dla prowadzenia prawidłowej higieny pacjent musi jednak codziennie ściągać protezę do mycia.
opis leczenia implantoprotetycznego

leczenie implantologiczne - proteza stabilizowana na lokatorach
Przykład 5 - Uzębienie w trakcie leczenia
leczenie implantologiczne - proteza stabilizowana na lokatorach
Przykład 5 - Uzębienie po leczeniu
Przykład 6PLANOWANIE I WYKONANIE LECZENIA
IMPLANTOPROTETYCZNEGO Z UŻYCIEM
NOWOCZESNYCH METOD DIAGNOSTYCZNYCH

W niektórych sytuacjach właściwie poprowadzone leczenie implantoprotetyczne pozwala nie tylko uzupełnić braki zębowe, ale również przyczynia się do stworzenia korzystniejszych warunków przetrwania zębów własnych.

Dla dokładnej oceny stanu wyrostka kostnego u Pacjenta zostało wykonane badanie tomograficzne opracowane w programie SimPlant. W sposób bardzo obrazowy możemy obserwować w 3 wymiarach warunki anatomiczne naszego Pacjenta, możemy określić względną gęstość kości, zaplanować posadowienie implantów, a nawet zamówić szablon chirurgiczny, dzięki któremu łoże pod wszczepy jest preparowane w wyznaczonym przez lekarza miejscu.

W tym przypadku zaobserwowano duże zaniki kostne wokół zęba 16 (szóstka prawa górna), co było przyczyną permanentnego stanu zapalnego przyzębia i rozchwiania . Ząb ten nie mógł być brany pod uwagę jako filar pod most protetyczny 16-12. Dla uratowania tego trzonowca wykonano zabieg radektomii, czyli odcięcia korzenia nie tkwiącego już w kości z odbudową preparatem kościoodtwórczym wokół pozostałych korzeni. Natomiast pomiędzy istniejące zęby wszczepiono 2 implanty. Niestety wymiar pionowy wyrostka nie pozwalał na wszczepienie wystarczająco długich implantów. W tej sytuacji w trakcie jednego zabiegu zostało podniesione dno zatoki metodą otwartą, a następnie zgodnie z planem implantowane 2 wszczepy. Po upływie 12 miesięcy została wykonana praca docelowa na zęby własne (korony metalo-ceramiczne na 12 i 16) oraz most na implantach 13-15.
opis leczenia protetycznego, opis leczenia implantoprotetycznego, opis leczenia chirurgicznego

leczenie implantologiczne - proteza stabilizowana na lokatorach
Przykład 6 - Uzębienie w trakcie leczenia
leczenie implantologiczne - proteza stabilizowana na lokatorach
Przykład 6 - Uzębienie po leczeniu
Przykład 7UZUPEŁNIENIE POJEDYNCZEGO ZĘBA
ZA POMOCĄ IMPLANTU

W przypadku konieczności usunięcia pojedynczego zęba pojawia się zawsze pytanie: jak uzupełnić ten brak? Czy szlifować zęby sąsiadujące aby wykonać mostek? Przecież szlifowanie powoduje nieodwracalną utratę twardych tkanek własnych zęba, ale również czasami pociąga za sobą konieczność leczenia kanałowego. Czy może wszczepić implant? W przedstawionym przypadku należało usunąć korzeń zęba własnego ze względu na mocne zniszczenie procesem próchnicowym powierzchni nośnej korzenia. Po paru miesiącach wykonano implantację z podniesieniem dna zatoki szczękowej metoda zamkniętą. Po wgojeniu implantu, przykręcono do niego łącznik standardowy i zacementowano koronę metalo-ceramiczną.
opis leczenia implantoprotetycznego, opis leczenia chirurgicznego

leczenie implantologiczne - proteza stabilizowana na lokatorach
Przykład 7 - Uzębienie przed leczeniem
leczenie implantologiczne - proteza stabilizowana na lokatorach
Przykład 7 - Uzębienie po leczeniu
Przykład 8IMPLANTACJA NATYCHMIASTOWA Z NATYCHMIASTOWYM
WYKONANIEM KORONY TYMCZASOWEJ, Z PÓŹNIEJSZYM
WYKONANIEM PRACY DOCELOWEJ NA IMPLANCIE
I ZĘBACH WŁASNYCH

Zdarzają się sytuacje nagłe, w których leczenie implantoprotetyczne może okazać się zbawienne. W prezentowanym przypadku doszło do złamania pionowego korzenia zęba 22(dwójka lewa górna). Na takim korzeniu nie można wykonać żadnej trwałej pracy protetycznej. Dodatkowo Pacjent nie wyobrażał sobie, że zostanie "bez zęba".W tej sytuacji usunięto uszkodzony korzeń, natychmiastowo wszczepiono implant, który uzyskał bardzo dobrą stabilizację pierwotną. Na takim implancie można było natychmiastowo wykonać koronę tymczasową (oczywiście wyłączoną z okluzji). Ciekawostką i utrudnieniem w trakcie zabiegu okazał się odłam korzenia zęba 21 powstały po urazie z dzieciństwa. Po 6 miesiącach wykonano pracę docelową na implancie a przy okazji uporządkowano prace protetyczne na pozostałych siekaczach górnych za pomocą koron ceramicznych na cyrkonie i licówki ceramicznej.
opis leczenia protetycznego, opis leczenia implantoprotetycznego, opis leczenia chirurgicznego

leczenie implantologiczne - proteza stabilizowana na lokatorach
Przykład 8 - Uzębienie przed leczeniem
leczenie implantologiczne - proteza stabilizowana na lokatorach
Przykład 8 - Uzębienie po leczeniu
Przykład 9PODNIESIENIE DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ METODĄ
OTWARTĄ (OKIENKOWĄ)

U pewnej grupy osób niemożliwe jest wszczepienie implantów górnego łuku zębowego ze względu na zbyt niskie położenie dna zatoki szczękowej. Zatoki szczękowe to jamy pneumatyczne, które są połączone z przewodami nosowymi. U większości pacjentów znajdują się one ponad wierzchołkami korzeni zębów 4-7 a ich dokładny układ jest cechą czysto indywidualną. Korzenie zębów zazwyczaj od zatoki dzieli od kilku do kilkunastu milimetrów tkanki kostnej.

Jest to sytuacja prawidłowa i pożądana. Wciąż prawidłowe chociaż już nie takie dobre z punku widzenia ewentualnej, przyszłej implantacji są sytuacje kiedy korzeń zęba jest osadzony już praktycznie w zatoce i oddzielony od jej jamy jedynie za pomocą cienkiej warstwy kostnej i błony wyściełającej zatokę. Taki układ spotyka się stosunkowo często. Konsekwencją utraty zęba jest brak oporu korzeni w stosunku do ciśnienia powietrza w zatoce, co powoduje powiększenie światła zatoki w kierunku szczytu wyrostka zębodołowego. Dodatkowo po ekstrakcji zęba(ów) dochodzi do zaniku wyrostka zębodołowego od str. jamy ustnej zarówno w wymiarze na wysokość jak i na grubość. Taka sytuacja zaniku jest naturalna- kość wyrostka traci swą funkcję podtrzymania zębów i ulega degradacji, podobnie jak mięsień, którego nie używamy. Wyżej opisane procesy nie przebiegają szybko, ale jeśli mija parę lat od usunięcia zębów to mogą być już wyraźnie zaznaczone.

W takiej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie zabiegu Sinus Lift, którego celem jest kontrolowane podniesienie dna zatoki poprzez spowodowanie wygenerowania dodatkowej tkanki kostnej. Korzysta się tu z techniki podobnej do augmentacji kości – w odpowiednio spreparowane dno zatoki wprowadza się odpowiednio przygotowaną kość własną pacjenta w zabiegu przeszczepu autogennego lub wprowadza się tam biologiczny bądź syntetyczny preparat kostny (kościozastępczy), który dzięki naturalnym właściwościom organizmu w ciągu 6-12 miesięcy przekształca się w pełnowartościową tkankę kostną. Z punktu widzenia biologii procesów przebiegających w ludzkim organizmie zachodzi proces taki sam jak przy leczeniu pęknięcia lub złamania kości.

W prezentowanym przypadku Pacjent utracił w przeszłości zęby od 24 do 27( od czwórki do siódemki lewej górnej). Doszło do wyraźnego obniżenia dna zachyłka zębodołowego zatoki szczękowej. Na poziomie brakujących zębów 25,26,27 praktycznie zatokę od jamy ustnej oddziela tylko blaszka kostna o grubości około 1mm. Wykonano zabieg podniesienia dna zatoki metodą otwartą. Na bazie zaaplikowanego materiału kościoodtwórczego(widoczne na rtg panoramicznym w postaci białej chmurki w obszarze zatoki) powstanie za 9-12 miesięcy kość własna. Po tym okresie zostanie wykonany zabieg implantacji, a po kolejnych 3 miesiącach praca protetyczna stała typu most.
opis leczenia implantoprotetycznego, opis leczenia chirurgicznego

leczenie implantologiczne - proteza stabilizowana na lokatorach
Przykład 9 - Podniesienie dna zatoki szczękowej
                metodą otwartą
leczenie implantologiczne - proteza stabilizowana na lokatorach
Przykład 9 - Uzębienie po leczeniu

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 21.00
Sobota: 10.00 - 14.00
Niedziela: nieczynne